W dzisiejszych czasach każda firma chce jak najwięcej zarobić i oczywiście odnosić sukcesy. To jest normalne zjawisko. Każdy przedsiębiorca nastawiony jest na osiągnięcie celów jakie sobie założyli w określonym dla siebie czasie. Dlatego została stworzona dziedzina jaką jest Zarządzanie projektami. Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić jakie są Trudności w zarządzaniu projektem
Dlaczego mamy problemy z zarządzaniem projektami?


W internecie jest kilka definicji tego zagadnienia. Według niektórych źródeł Zarządzanie projektami to nic innego jak jedna z dziedzin używana w zarządzaniu, która zajmuje się głównie dość efektywnym osiąganiem celów projektów w czasie gdy jednocześnie neutralizowany jest wpływ ograniczeń i ryzyka, które występują. Buduje ona także między innymi motywację w zespole projektowym. Odpowiada też za prawidłową komunikację między osobami, które uczestniczą w projekcie. Ważne w zarządzaniu projektem jest to, aby ludzie posiadali wiedzę na temat tego jak można eliminować ryzyka oraz porażki na każdym poziomie istnienia projektu.

Dla innych zarządzanie projektem można jako naukę ukazującą jak nazywać i osiągać cele podczas gdy następuje optymalizacja użycia różnych zasobów (np. czasu, pieniędzy, ludzi itd.). Jeśli ktoś myśli o wdrożeniu tego zarządzania to powinien się dokładnie zastanowić czy warto. Jest to dość skomplikowane.

Zobacz: zarządzanie ryzykiem szkolenie

Jakie mogą wystąpić trudności? Na pewno są to:

  1. Kończący się budżet, podczas gdy projekt jeszcze trwa,
  2. Pojawiają się jasno zdefiniowane cele,
  3. Brak analizy ryzyka, że coś nie wyszło,
  4. Brak planu komunikacji,
  5. Źle ustawione priorytety,
  6. Źle rozdzielona praca w zespole projektowym,
  7. Brak czasu lub opóźnienie.

Zarządzanie projektem jest bardzo dobrym pomysłem do wprowadzenia go w firmie, ale dość ryzykownym. Poza tym musimy się upewnić czy starczy nam czasu i pieniędzy na wprowadzenie w życie danego projektu. Jeśli nie to nie ma sensu w ogóle go zaczynać. Jednak w takim projekcie ważne jest, aby był równy podział pracy i każdy odpowiadał za swoją robotę.