Ryzyko jest to jakieś prawdopodobieństwo na wystąpienie zdarzenia lub sytuacji który wpłynie niekorzystnie na założone przez nas cele. Dlatego każda firma powinna zajmować się monitorowaniem ale i szybkiej niwelacji ewentualnego ryzyka.

W tym artykule dowiesz się jak skutecznie zarządzać ryzykiem oraz co to jest zarządzanie ryzykiem. Jak wszyscy doskonale wiemy każde ryzyko niesie za sobą możliwość wpadnięcia w problemy albo mniejsze lub większe długi finansowe. Dlatego każde prawdziwe przedsiębiorstwo w celu utrzymywania ryzyka na optymalnym, nie zagrażającym poziomie podejmuje adekwatne działania. Aby jako firma skutecznie zarządzać ryzykiem, powstały cztery etapy składające się na jeden całkowity proces działania, który pozwala skutecznie działać.

Pierwszym etapem jest identyfikacja ryzyka, podczas której zostaje określony dokładny rodzaj oraz przyczyna wystąpienia owego ryzyka. Drugim i zarazem bardzo ważnym etapem jest pomiar ryzyka, ma on na celu ustalenie rozmiarów ryzyka i ewentualnych strat jakie mogły by wystąpić. Równie ważnym etapem jest etap trzeci, czyli umiejętne sterowanie ryzykiem. Polega ono na obraniu jak najlepszej strategii na rozpoznane wcześniej ryzyko.

Kolejnym krokiem po obraniu właściwej strategii jest przedsięwzięcie określonych metod oraz narzędzi mających obniżyć poziom ryzyka. I w końcu ostatnim etapem jest skuteczne monitorowanie i kontrolowanie rozpoznanego i ustabilizowanego wcześniej ryzyka. Na tym etapie dowiemy się czy wcześniej zaplanowane strategie i działania pomogły czy wręcz przeciwnie zaszkodziły naszej działalności.

Zobacz: zarządzanie ryzykiem szkolenie

Monitorowanie ryzyka również jest potrzebne w celu wprowadzania dalszych zmian i działań mających na celu dalszą poprawę ryzyka. Kontrola nad powstającym ciągle ryzykiem podejmowanych działań może pomóc w osiągnięciu z góry założonych celów, poprawi komunikację oraz spokój w zespole, poprawi się skuteczność w działaniach naszej firmy ale przede wszystkim zminimalizuje straty, które
mogły wystąpić gdybyśmy odpowiednio nie zareagowali na powstając ryzyko.